Jane Austen: Emma

"Emma Woodhouse igazán mindent megkapott az élettől, ami szép és jó: csinos volt, eszes, gazdag, derűs természetű; már huszonegyedik évében járt, de komolyabb baj vagy bánat még sosem érte."
Így kezdődik a regény. De kicsoda is Emma Woodhouse? Egy elkényeztetett, unatkozó ifjú hölgy? Esetleg az írónő korának megfelelő nőideál? Vagy mindkettő?
Emma édesanyja korán meghal, a kislány a nővérével, az édesapjával és a nevelőnővel él egy fedél alatt, amíg a nővér, illetve a nevelőnő férjhez nem megy. Emma okos, jólnevelt ifjú hölgy lesz 21 éves korára, amikor a hőn szeretett nevelőnője Miss Taylor, azaz most már Mrs. Weston, el nem hagyja a házukat. Emma unatkozik. Nem kezd el olvasni, vagy festeni, esetleg nyelveket tanulni vagy zongorázni, hanem felcsap házasságszervezőnek! Ő maga persze soha nem akar férjhez menni, amit bátran hangoztathat, hiszen társadalmi és gazdasági helyzete megengedi, hogy tiszteletreméltó egyedülálló hölgyként élje le az életét. Azt már félve jegyzem meg, hogy Emma egyszerű helyhezkötött élete talán nem is ad alkalmat az ifjú hölgynek, hogy gazdag, jólnevelet ifjú urakkal ismerkedjen meg.
Emma a közelben lévő leányiskolában talál magának egy új barátnőt, Miss Smith személyében. Egy helyes, kissé butuska, de melegszívű teremtést, akinek a származása hagy némi kivetnivalót, tudniillik Miss Smith törvénytelen gyermeke valakinek. A főhős képzelete szárnyal, talán szegény kis Harriet (Miss Smith) apja egy gazdag nemes, aki szerelembe esett Harriett anyjával, és így vagy úgy, de mégis gondoskodik titokban a szerelemgyerekéről. Egy ilyen lánynak, mint Miss Smith, megfelelő férjet kell keresni! Emma csupa buzgalom, hogy jó férjet fogjon Harrietnek. Fel sem fogja, észre sem veszi, hogy csak árt ennek az egyszerű leánynak, azzal, hogy teletömi csinos kis fejecskéjét azzal, hogy magasabb rangú férjet is kereshet magának, mint Mr. Martin, aki egyszerű gazdálkodó, és szerelmes Harrietbe. Pedig a lány is szereti ezt az embert, mégis hisz Emmának, egyébként ki az aki nem hinne Miss Woodhousenak, aki a kisvárosnak a megbecsült, túlrajongott tagja. Emmát egy ember kivételével, senki nem próbálja leállítani, csak Mr. Knightley. Mr. Knightley a család barátja, Emma sógorának a bátyja, aki kiskorától ismeri Miss Woodhouset. Ő az egyetlen ember, aki ellentmond Emmának, aki megmondja a véleményét a lánynak, aki kritizálja a lányt gyermekkora óta. Azt is mondhatnám, hogy Ő az, aki tükröt tart Emma elé, hogy lássa valójában milyen ember.
Ebben az esteben hiába volt az építő vélemény, Emma nem kér belőle, és kinézi Mr. Eltont, a helyi lelkészt, Harriet jövendőbelijének. Annyira akarja ezt a frigyet, hogy észre sem veszi, Mr. Elton Emmába lesz szerelmes (illetve a vagyonába), és csak azért kedveskedik Miss Smithnet, hogy Emma kedvébe járjon. Szarvashiba! Amikor kiderült mindhárom fél szörnyen érzi magát, és talán Emma is tanult a helyzetből.
Szegény Harriet! Egy nincstelen, mindig valakitől függő fiatal lány, aki megszédül az Emma által vázolt lehetőségtől. Ha nem lenne ennyire kiszolgáltatott, talán ez az eset után már nem is találkozgatna Miss Woodhouse-zal, de Harrietnek nincs senkije, és úgy érzi végre valaki törődik vele, és talán tényleg lehet belőle is jómódú úrilány.
Emma is rosszul érzi magát az eset óta, de szerencsére Mr. Weston fia, Mr. Frank Churchill, akit a gazdag nagybátyja nevel, meglátogatja végre az apját, és az új feleségét, és ez a hír eltereli Emma gondolatait Mr. Eltonnál való felsüléséről. Itt van egy férfi Emma életében, aki új, friss, okos (vagy mégsem), és illemtudó(!), vagyonos, és társadalmilag is pont megfelelő Emma számára. Mindenesetre Mr. Westonék szeretnék, ha Frank elvenné Miss Woodhouset. Emma pedig szerelmes lesz. Igen szerelmes, bár nem akarja nyíltan bevallani magának, bimbózó románcukat Mr. Churchill hirtelen elutazása vett véget. Ez a hirtelen látogatás nyomott hagy Emma szívében, de a távolság és az idő feledteti az érzelmeit, és legközelebb már higgadtabban szemléli a fiatalembert, és a hibáit.
Az álmos kisvárosba Mr. Churchill előtt, egy ifjú, árva hölgy is hazalátogat a nagymamájához, Miss Jane Fairfax. A regény második nagy női alakja. Aki Emma ellentétje. Szegény, árva lány, akit Campbell ezredes nevel. Az ezredes lányának az esküvője után Jane a nagymamájához, Mrs. Bateshez érkezik. Mrs. Bates, és a vénlány lánya Miss Bates, talán Jane Austen eljövendő (irónikus) életét ábrázolja, a nincstelen anyát, a habókos lányával. Megélhetésüket a kisváros gazdag családjai segítik. Emma nem szereti Jane-t, sem a családját. Megint rosszul ítéli meg az embereket, Miss Bates ömlesztett beszéde, állandó köszöngetése fárasztja, Jane-t pedig vetélytársnak látja, íme egy ifjú hölgy, aki tökéletesebb mint Emma Woodhouse, persze ezt nem vallja be magának, ismét Mr. Knightley tartja szeme elé a görbe tükröt.
Miss Fairfax hirtelen látogatását Emma ismét kiszínezi, úgy véli, hogy Campbell ezredes vőjének tetszett Jane, ezért menekült el tőlük. Elképzelését megosztja Frank Churchillel is, akivel kipletykálják szegény Jane-t.
Mi van Harriettel? Emma háttérbe szorítja kedves barátnőjét amíg Mr. Churchill a kisvárosba tartózkodik, és ismét vele van, amikor a fiatalember elutazik. Közben Mr. Elton megnősül, és hazahozza ifjú, de közönséges feleségét. Mrs. Elton pártfogásba veszi Jane-t, mintha enélkül nem lett volna már elég baja szegénynek.
Frank Churchill újabb látogatása során, Emma lelkesedése lelohad, bár a fiatalember szórakoztatja, de már nem érez iránta semmit, de arra még jó, hogy Harriet leendő udvarlójaként gondoljon rá. Bár Emma finomnak, és illemtudónak gondolja magát, mégis Mr. Churchill segítségével áthágja a társasági szabályokat, amikre ismét fel sem figyel. Teljesen abban a hitben él, hogy Harriet gyengéd érzelmeket táplál Mr. Churchill iránt, mivel a lányt egy séta során megmentette a vándorcigányok rohamától. A kisváros kedélyét egy újabb hír borzolja, meghal Mrs. Churchill, Frank nagynénje, és Frank bevallja, hogy titokban eljegyzte Jane-t. Emma megdöbben, hogy Ő, hogy nem vette észre!!! Mr. Westonék inkább attól féltek, hogy Emma gyengéd érzelmeket táplált a fiatalemberrel szemben, de Emma inkább attól fél, hogy újból össze kell törnie szegény Harriet szívét. Legnagyobb megdöbbenésére Miss Smith Mr. Knightley-t kedvelte meg, ismét tévedett. Hova lett a jó (khmm, rossz) emberismerete???? Egyébként is, Mr. Knightley nem vehet el egy ilyen alacsonysorból származó lányt!!!!!! Most ébredt rá, hogy valójában csak egyetlenegy férfit szeret, Mr. Knightley-t! Győzött a vagyon, a rang! Miss Harriet férjhez megy Mr. Martinhoz, a gazdálkodóhoz, Miss Jane a felelőtlen, szenvedélyes Mr. Churchillhez, és Emma Mr. Knightleyhoz. Miért érzem úgy, hogy Harriet és Mr. Martin járt a legjobban, és talán ők lesznek a legboldogabbak!

Megjegyzések

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Népszerű bejegyzések